F5365 โรงงาน สมุทรสงคราม

โรงงาน 203 ไร่ 398 ตารางวา จ.สมุทรสงคราม

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เนื้อที่ 203 ไร่ 398 ตารางวา หน้ากว้าง 462.51 เมตร ลึก 750.23 เมตร

ที่ดินถมแล้ว ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง
1. อาคารโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาด 40x102.0 เมตร จำนวน 2 อาคาร
พื้นที่อาคารละ 4,080 ตารางเมตร
2. อาคารโรงงาน จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 1,457 ตารางเมตร
3. อาคารสำนักงานและพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ 392 ตารางเมตร
4. อาคารคลังสินค้า พื้นที่ 832 ตารางเมตร เป็นโรงงานทำเครื่องเรือน
หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้

สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

ภายในประกอบด้วย อาคารโรงงานกรีนโฮม อาคารโรงงานกรีนเฟอร์นิเจอร์
อาคารสำนักงาน อาคารที่พักเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานที่ใกล้เคียง
- บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา
- วัดธรรมประดิษฐ์อัมพวา
- โรงเรียนวัดเขายี่สาร

Amenities

Agent Information

Enquiry Form

Location Info
Language »