F8323 โรงงานและโกดัง ถ.บางนา-ตราด บางบ่อ กม.33

โรงงานและโกดัง 9 ไร่ 7 ตารางวา ถ.บางนา-ตราด กม.33 บางบ่อ

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เนื้อที่ 9 ไร่ 7 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 1,400 ตารางเมตร

อาคาร 1 ชั้น อายุทรัพย์สิน 3 ปี

มีใบอนุญาตโรงงาน
ชั้นเดียว กว้าง 25.6 x 48.6 เมตร

สถานที่ใกล้เคียง
- สภ.บางพลีน้อย
- คลองปีกกา

Amenities

Agent Information

Enquiry Form

Location Info
Language »