เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุวรรณภูมิ เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด

บริษัทฯได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105551046451 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท /สามล้านบาทถ้วน เป็นบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เรียกว่า real estate agent ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ขายโดยจะไม่มีการคิดค่าบริการกับผู้ซื้อแต่ประการใด เป็นศูนย์กลางบริการรับ ฝาก ซื้อ – ขาย – เช่า และบริการเกี่ยวกับจัดหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน พร้อมรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายคดี เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ถูกบังคับคดี โดยทีมทนายมืออาชีพของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ ได้ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้น โดยทีมงานผู้บริหารที่ได้สร้างสมประสบการณ์ และ ความชำนาญ และ เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์มานานหลายปี ทั้งได้ผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตรและหลายสถาบันมีทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎี จนพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลนับไม่ถ้วน เคยอบรมตัวแทนนายหน้ามาหลายรุ่น จนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย มีใบอนุญาตจากสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ( Thai Real Estate Broker Association ) ประเภทสมาชิกสามัญนิติบุคคล อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ National Association of Realtors ( NRDS # 61223184 ) เป็นสมาคมวิชาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและใหญ่ที่สุดในโลก (The world’s largest professional association) โดยมีสมาชิกกว่า 800,000 ราย ซึ่งการันตีได้ว่า เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ เรายังมีบริษัท สุวรรณภูมิ มิลเลี่ยนแนร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105557079083 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท/หนึ่งล้านบาทถ้วน ซึ่งเน้นทรัพย์สินที่มีราคาสูงเป็นพิเศษ และ บริษัท สุวรรณภูมิ  เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด  ติดอันดับ  Top 10 Best Real Estate Companies  10 อันดับตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร

ประวัติการอบรมและรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีกับท่านผู้ฝากขาย

 • ผ่านการอบรมงานขายในระบบ SST 100
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Selling Skills Workshop ( SSW )
 • เข้าร่วมงาน Convention และอบรมที่ประเทศสิงคโปรฺ์ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • รางวัล Top Producer ที่ประเทศสิงคโปร์
 • รางวัล Million Doller Club ที่ประเทศสิงคโปร์
 • เป็นสมาชิกสามัญนิติบุคคล สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น เจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI)
 • รางวัลนายหน้าดีเด่นประจำปี 2562
 • The 10 Best Real Estate Companies
 • ได้รับเชิญสัมภาษณ์ ออกรายการ “นัดพบคนดี” ทางททบ.5
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
Contact

บริษัท สุวรรณภูมิ เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด

02-136-1216

02-136-1217

095-879-5164

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้ฝากซื้อ – ขาย – เช่า – เซ้ง อสังหาริมทรัพย์ จะให้ความไว้วางใจในการที่จะให้บริษัทฯดูแลทรัพย์ของท่าน และ ทางบริษัท ขอยืนยันว่าจะให้การบริการที่ดี พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าท่านจะไม่ผิดหวัง
แผนบริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงการทำงานของบริษัทอย่างเป็นระบบ
เมื่อท่านใช้บริการจากเราและตัวแทนบริษัทในด้านการตลาด แก่อสังหาริมทรัพย์ของท่านต่อไปนี้

 

 1. ให้คำแนะนำในการกำหนดราคาที่เหมาะสมพร้อมให้ข้อมูลบ้านในบริเวณใกล้เคียง
 2. ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย
 3. ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์สินและป้ายทาง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย
 4. จัดให้มีการถ่ายรูปบ้านของผู้จะขายเพื่อใช้ในการตลาดและส่งเสริมการขาย
 5. จัดส่งรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้จะขายไปยังระบบบริการข้อมูลส่วนกลางของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งข้อมูล และรูปถ่ายบ้านของผู้จะขายจะสามารถกระจายไปเพื่อเสนอขายได้โดยการทำตลาดของบริษัท
 6. นำทรัพย์สินลงใน Internet :- Suvarnabhumi-estate.com, Suvarnabhumi-estate.net ,Smproperty.co.th และ DDproperty.com รวมเว็บไซต์อื่นๆเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน นอกจากนี้ยังโฆษณาในสื่อ Social Media เช่น Facebook,Youtube,Twitter,Goodgle Plus,และTimeline.ของบริษัท ฯ
 7. ทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสัดส่วนที่เหมาะสมและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ
 8. ประสานงานกับพนักงานขายของบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินการขายและพยายามให้ความร่วมมือกับนายหน้า และ พนักงานขายอื่นๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
 9. พาลูกค้าผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน และนำเสนอสินเชื่อเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 10. เป็นตัวกลางต่อรองราคาให้เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย
 11. จัดเตรียมเอกสารและทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 12. ประสานงานเรื่องนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 13. ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และอากรแสตมป์หรือภาษีธุรกิจ
 14. ช่วยในการหาที่อยู่ใหม่แก่ผู้จะขาย โดยผ่านระบบข้อมูลของ บริษัทฯในระหว่างที่ผู้จะขายดำเนินการขายที่อยู่เดิม
แผนบริการผู้ซื้อ

1. ด้านทรัพย์สิน

1.1 แนะนำทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ตรงความต้องการและงบประมาณของผู้ซื้อ

1.2 แนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินที่ผู้ซื้อต้องการทราบในเบื้องต้น เช่น www.suvarnabhumi-estste.com

1.3 พาผู้ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์สินที่ต้องการ พร้อมให้ข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกต้องตามความจริง

2. ด้านนิติกรรมสัญญา

2.1 ดูแลและตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อขายให้เป็นไปตามข้อตกลง

2.2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการทำสัญญาซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์

2.3 คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์

2.4 ประสานงานทุกฝ่าย ( ผู้ซื้อ ผู้ขาย สถาบันการเงิน ) เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ ณ. สำนักงานที่ดิน

3. ด้านสินเชื่อ

3.1 ตรวจสอบเครดิตเบื้องต้นของผู้ซื้อ

3.2 แนะนำสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ และดำเนินการประสานงานให้แก่ผู้ซื้อ

4. อื่น ๆ

4.1 แนะนำเรื่องการขนย้ายทรัพย์สิน

4.2 แนะนำการตกแต่งซ่อมบำรุง

4.3 บริการให้คำแนะนำเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ โทรศัพท์

Translate »