Archive for Term: คู่ขนานกาญจนาภิเษก

H41498 บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน วอเตอร์เฮ้าส์ ถนน คู่ขนานกาญจนาภิเษก คันนายาว

ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

  • 81.50 Sq.wArea
  • 3Beds
  • 3Baths
  • 2Floors
  • 2Garages
Translate »