Archive for Term: บ้านมือสอง

H26125 บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน วิลเลจ ปาร์ค ศรีราชา ชลบุรี

ถนนศรีราชา-หนองยายบู่ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  • 113 Sq.wArea
  • 3Beds
  • 3Baths
  • 2Floors
  • -Garages

H9330 ขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 367 ตารางวา หมู่บ้าน เอื้อสุข ถนน พัฒนาการ 58

ถนนพัฒนาการ 58 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  • 367 Sq.wArea
  • 11Beds
  • 11Baths
  • 2Floors
  • 10Garages
Translate »